Servis

usluga

Garancija na mašinu će biti 12 meseci počevši od datuma kada distributer proda mašinu krajnjem korisniku

Distributer će krajnjem korisniku dati garanciju za mašinu.Distributer mora pružiti dobru uslugu krajnjem korisniku, uključiti tehničku obuku za rukovanje mašinama i servis za održavanje i popravke.

Kompanija Gookma pruža tehničku podršku distributeru.Distributer može poslati svoje tehničare u Gookmu na tehničku obuku, ako je potrebno.

Gookma obezbeđuje brzu nabavku rezervnih delova za distributera.

usluga9